Stallhagen US Red Ale

stallhagen us red ale

Fakta

Beskrivning

Före den amerikanska förbudstiden var American Red Ale en popular variant av den irländska Amber Ale i USA. Det här överjästa ölet bryggdes med inhemska amerikanska råmaterial särskilt på västkusten. Efter förbudstiden konsentrerades ölproduktionen allt mer till de stora industriella bryggerierna, vilket resulterade i ett allt smalare sortiment.

I slutet av 1970-talet ändrades vissa lagar i USA vilket ledde till en renessans för småbryggerierna som spred sig till övriga delar av världen.

Vår bryggmästare Mats Ekholm inspirerades av den rödbruna färgen i den åländska graniten när han skapade Stallhagen US Red Ale i bästa småbryggerianda.

Stallhagen

Stallhagen är ett mikrobryggeri på Åland som har bryggt öl av hög kvalitet sedan 2004. Årsproduktionen är idag ca 250 000 liter. Vad gäller vårt bassortiment har det varit ändamålsenligt att brygga produkter som vår vida kundkrets har uppskattat och som samtidigt har säkerställt en jämn tillverkning och kvalitet. stallhagen.com